Εξοπλισμός

Κενό

Puching

Φρέζα

Διαμόρφωση

Γραμμή θερμικής επεξεργασίας

Επικάλυψη σε σκόνη

Συσκευασία

Δοκιμή Σκληρότητας

Δοκιμή κάμψης

Δοκιμή κοπής σωλήνων